Navdušeni smo, da lahko z vami delimo spletno orodje Spoznaj se. Gre za aplikacijo, ki je namenjena podpori mladim pri osebnostnem razvoju, vzpostavljanju novih navad, osredotočanju na pozitivne plati življenja ter skrbi za duševno zdravje. 

Aplikacijo smo razvili v sodelovanju s Taborniki, v sklopu projekta TAPOS - taborniški pospeševalnik.

V prvem delu aplikacije uporabnik v obdobju 8 tednov redno spremlja svoje počutje ter izvaja vaje, ki mu pomagajo pri krepitvi pozitivne samopodobe in izkazovanju sočutja do sebe. S pomočjo vizualizacije podatkov lahko skozi daljše obdobje opazuje svoje odzive na čustveno vznemirljivejše dogodke.

Drugi del aplikacije je uporabniku na voljo šele, ko zaključi s prvim. Zdaj si lahko sam izbere, na katerih področjih bi se rad razvijal v prihodnje. Je to krepitev odnosov z ljudmi v njegovi bližini? Krepitev čuječnosti, občutka hvaležnosti? Raziskovanje lastne osebnosti, uvajanje želenih navad? Aplikacija nudi tudi možnost izpisa rezultatov vaj in različna dodatna gradiva.

Aplikacijo lahko uporabljajo posamezniki samostojno. K njeni uporabi se lahko zaveže tudi skupina mladih, ki jo kombinira s skupinsko refleksijo ali pa jo vodja skupine kako drugače vplete v delo z mladimi.

 

Orodje Spoznaj se je dostopno tukaj.