Naše poslanstvo je opolnomočenje in razvoj različnih veščin, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju posameznikov.

Zavod želi s svojimi dejavnostmi nuditi izobraževanja, literaturo, druge pripomočke ter pomoč posameznikom za prepoznavanje in razvijanje njihovih kompetenc, zavedanja lastnega notranjega sveta in osebnih procesov, osebne rasti ter dobrega počutja, ki omogočajo doseganje večje avtonomnosti, solidarnosti in odgovornosti do sebe in drugih, vse z namenom boljšega delovanja posameznikov znotraj družine, skupnosti in v širši družbi.